สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด “อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ”


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเปิด “อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ”

"อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ จัดสร้างขึ้นในวาระที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี ในปี 2560 และเพื่อสืบสานตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชประสงค์พระราชทานที่ดินให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และคืนประโยชน์สู่สังคม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแนวคิดในการจัดพื้นที่สีเขียว บนพื้นที่ประมาณ 28 ไร่ ให้เป็น “ปอดแห่งใหม่ใจกลาง

กรุงเทพมหานคร” ในพื้นที่สวนหลวง – สามย่าน เพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ระหว่างนิสิตกับชุมชน คนกับธรรมชาติ รองรับการใช้งานของสาธารณชนทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัย พืชพรรณที่ปลูกในอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ใช้พืชพรรณพื้นถิ่นหลากหลายชนิด ปลูกแบบธรรมชาติ ในแนวคิด ป่าในเมือง (Urban Forestry) ต้นแบบสวนสาธารณะพื้นที่หน่วงน้ำของเมือง เพิ่มพื้นที่น้ำซึมดิน

เมื่อวันครบรอบ 99 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ วันที่ 26 มีนาคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นจามจุรี 6 ต้น ณ พื้นที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ โดยแต่ละต้นล้วนเป็นต้นกล้าที่เพาะมาจากต้นจามจุรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกไว้ ณ บริเวณหน้าหอประชุมจุฬาฯ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2505 ในวันครบรอบแห่งการสถาปนาจุฬาฯ 100 ปี วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะทรงปลูกต้นจามจุรี 9 ต้น พร้อมทั้งพระราชทานต้นไม้จากวังสระปทุม 100 ต้น ให้แก่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้"

ขอบคุณข่าว/ ภาพ http://www.chula.ac.th/th/archive/58334

อ่านต่อและตามภาพข่าวสารจากสำนักข่าวต่างๆ http://www.posttoday.com/social/royal/487034 http://www.matichon.co.th/news/508288 http://www.siamrath.co.th/n/12281 http://www.thai.ac/news/show/38151

(ภาพ จาก มติชนออนไลน์)

#CU100

  • Pictogram-41
  • Pictogram-42
  • Pictogram-48
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now